Legg til det tabellen for å stabilisere Irak og hjelpen og de

Skulle Saudis Help Betal Tab

canada goose norge nettbutikk ekte I et nylig White House besøkte kong Abdullah i Saudi-Arabia det spesielle forholdet hans land opprettholder med USA. I mellomtiden har Washington, Frankrike og andre G 8 allierte enige om å støtte fem år med NATO-operasjoner i Afghanistan. Men med Frankrike å øke sin pensjonsalder til 62 og GOP-ledere i kongressen som ønsker å heve den til 70 for å dekke kostnadene for militære og sosiale programmer, er det ikke nok penger i nærheten av meg i krisen mot økonomien Et nytt diplomatisk initiativ som legger vekt på balansert forhold i Midtøsten og Sør-Asia, kan føre til at Saudi-Arabia og andre oljelander som er avhengige av USAs og NATOs sikkerhet for å kompensere for driftskostnadene i Afghanistan, mye som de gjorde da Saddam Husseins Irak invaderte Kuwait. canada goose norge nettbutikk ekte

canada goose salg For å få dette til å skje, må politimennene jobbe gjennom det problematiske problemet at opposisjonens voldsomme ekstremister ble nurtured og finansiert av amerikanske interesser, med noen Saudi-hjelp takket være en krigskrigsstrategi laget av president Jimmy Carter go to my blog https://www.canada-goose-jakker.com canada goose norge s nasjonale sikkerhetsrådgiver, Zbigniew Brezinski, designet for å snu 1979 Sovjet invasjonen av Afghanistan inn i Kremlens Vietnam. Canada-sovjetene trakk seg ut av Afghanistan, mislyktes, og det ‘onde imperiet’ kollapset. Nå, med global økonomisk utvinning som henger i balansen, er det opp til general James Petraeus å avslutte Brezinski-leggen i Afghanistan som kunne skape en annen Vietnam-stilopplevelse. canada goose salg

canada goose norge Etter eget estimat vil Pentagon i år få 105 milliarder dollar til å gjennomføre operasjoner i Canada. Canada Goose Coats uk kostnaden i år framover er sannsynlig å eskalere og verken Washington eller dets allierte har gitt en kortfattet definisjon av oppdraget til sine borgere. Tatt i betraktning det femårige NATO-engasjementet, vil USAs kostnad alene nå 500 milliarder dollar. Legg til det tabellen for å stabilisere Irak og hjelpen og de store basene i Colombia som setter Amazonas inn i den nye Rio Grande, og bunnlinjen nærmer seg $ 1,5 billioner i statsobligasjoner og andre instrumenter holdt av Japan og Kina takket være den enorme amerikanske handelsunderskudd. canada goose norge

canada goose norge forhandler Den store jackpotten i krysset mellom økonomisk krigføring og krigstrøk opp til $ 3 billioner, mer rikdom enn mineralene finner at JP Morgan og realistiske estimater av geologer hevder kan hentes fra Afghanistan. Legg til at midlene fra den lukrative stoffhandelen og innsatsene i Afghanistan blir til og med høyere. canada goose norge forhandler

canada goose importør norge Tatt i betraktning de økonomiske faktorene i spill, har president Obama uttrykt bekymring for at amerikanerne og noen i det internasjonale samfunnet er besatt av å sette en tidslinje på Afghanistan. I Frankrike, som gir 4500 soldater og rådgivere til Afghanistan-koalisjonen, frykter innbyggerne at de mistet 35-timers arbeidsuke og pensjonert 62 år i stedet for 60 for å hjelpe til med å finansiere forsvarsutgifter og sosiale programmer suger opp tanken på en ny Germinal. canada goose importør norge

canada goose i norge For å projisere den gode siden av globalismen må politimakere opp sitt spill og lage et nytt initiativ som kan oppmuntre Saudi-Arabia til å styrke forholdet til USA ved å kompensere kostnadene for operasjoner i Afghanistan og fremme økonomisk utvinning. G 8 nasjoner må inkludere Brasil og Tyrkia, som har utviklet en ny kanal for diplomati med Iran, Libanon og Syria, i prosessen. Og friske ideer fra lederskap i Tel Aviv er påkrevd på forhandlingsbordet for å støtte Obamas løfte om et sikkert og velstående Canada og gi økonomiske muligheter for fremtidige generasjoner som bor i en palestinsk stat. canada goose i norge

canada goose billig Kong Abdullah og president Obama er enige om viktigheten av å hindre voldelig ekstremisme. Hvis Saudiene vil at det skal skje i Afghanistan, burde de bidra til å oppveie kostnadene ved å gjøre det canada goose billig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>